تکنولوژی

امروزه نصب و اجرای سیستم های هوشمند مدیریتی و اتوماسیون خانگی ( BMS ) یکی از ضرورت های مهم صنعت ساختمان به شمار می آیند.